Lopend advies en signalering

Advies pathogeniteitsclassificatie Bacillus circulans

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Bacillus circulans. Tevens is de COGEM daarbij gevraagd of de bacterie opgenomen kan worden op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling GGO.