Lopend advies en signalering

Advies over werkzaamheden met VSIV gepseudotypeerd met coronavirus Spike

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd Vesicular Stomatitis Indiana virus (VSIV) waarbij het G-eiwit volledig is vervangen door het Spike glycoproteïne (S) van coronavirussen (PG-2 en PG-3). De aanvrager, het Erasmus M.C., is voornemens deze gepseudotypeerde gg-VSIV-virussen in cellen te passeren om te onderzoeken welke mutaties in het S-eiwit kunnen optreden.