Lopend advies en signalering

Advies over eventuele milieurisico’s van import en verwerking van gg-katoen GHB614xT304-40xGHB119xCOT102

De COGEM is gevraagd om te adviseren over eventuele milieurisico’s van import en verwerking van gg-katoen GHB614xT304-40xGHB119xCOT102. Deze gg-katoen brengt de cry1Ab, cry2Ae en vip3Aa19 genen tot expressie en is daardoor resistent tegen bepaalde plaaginsecten. Ook is deze gg-katoen tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden door de aanwezigheid van de 2mepsps en bar genen. GHB614xT304-40xGHB119xCOT102 bevat ook het aph4 gen, dat wordt gebruikt als selectie marker.