Lopend advies en signalering

Advies over de inschaling van werkzaamheden met gg-SARS-CoV-2 virussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over een verzoek om werkzaamheden met verzwakt genetisch gemodificeerd (gg-)SARS-CoV-2 virus, uit te mogen voeren op een lager inperkingsniveau. De COGEM heeft SARS-CoV-2 eerder ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3, hierdoor dienen werkzaamheden plaats te vinden op inperkingsniveau ML-III. De aanvrager verzoekt om de productie van twee varianten van een verzwakt gg-SARS-CoV-2 virus, uit te voeren op inperkingsniveau ML-II met aanvullende maatregelen.