Lopend advies en signalering

Advies milieurisico van gg-gewassen in verontreinigd uitgangsmateriaal

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige incidenten waarbij zaaizaad verontreinigd blijkt te zijn met een kleine hoeveelheid van een gg-gewas dat in Nederland niet geteeld mag worden. Om bij het aantreffen van een dergelijke verontreiniging snel te kunnen handelen, heeft de ILT de COGEM gevraagd om een eerste inschatting te maken van het milieurisico van gg-gewassen die in Nederland niet geteeld mogen worden. De vraag is gericht op akker- en tuinbouwgewassen die in Nederland buiten geteeld worden.