Lopend advies en signalering

Advies ‘kweek van een glycolzuurproducerende gg-cyanobacterie’

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de risico’s voor mens en milieu van een genetisch gemodificeerde (gg-) cyanobacterie. De gg-cyanobacterie is ontwikkeld voor de productie van glycolzuur. De fotobioreactor waarin de gg-cyanobacterie wordt gekweekt is een gesloten systeem, maar lekkage van het systeem kan niet worden uitgesloten. Daarom is de COGEM gevraagd om de risico’s van een eventuele introductie in het milieu te beoordelen.