Lopend advies en signalering

Advies klinische studie naar griepvaccin met gecontroleerde infectie met een gg-griepvirus

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie waarbij proefpersonen gevaccineerd worden met griepvaccin(s) of behandeld worden met antivirale middelen. Om de effectiviteit te beoordelen worden proefpersonen geïnfecteerd met een gg-griepvirus. De COGEM wordt gevraagd te adviseren over de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden.