Lopend advies en signalering

Advies klinische studie naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met bepaalde hematologische maligniteiten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van bepaalde hematologische maligniteiten (positief voor CD123) met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met het Moloney murine leukemia virus (MoMLV) en brengen een chimere antigeen receptor (CAR) tot expressie.