Lopend advies en signalering

Advies klinische studie met iPSC-afgeleide producten

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de toepassing van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs). Voor deze klinische studie worden humane somatische cellen door transiënte transfectie met episomale plasmides geherprogrammeerd naar pluripotente stamcellen. De productie, opslag en differentiatie van de iPSCs naar het gewenste celtype valt onder een vergunning voor Ingeperkt Gebruik. Deze klinische studie betreft de behandeling van patiënten met het gedifferentieerde celproduct om functieverlies van weefsel/organen door ziekte, ouderdom of trauma te herstellen.