Lopend advies en signalering

Advies inschaling werkzaamheden met SIN vectoren gebaseerd op muisgammaretrovirussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van Self Inactivating (SIN) vectoren gebaseerd op muisgammaretrovirussen.