Lopend advies en signalering

Advies hernieuwing vergunning voor import en verwerking van gg-katoen MON 15985

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)katoen MON 15985. Deze katoenlijn brengt de cry1Ac en cry2Ab2 genen tot expressie waardoor de planten resistent zijn tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera. Daarnaast bevat MON 15985 de genen nptII en uidA, die de selectie van getransformeerde cellen vereenvoudigen.
Omdat de vergunning binnenkort afloopt, heeft de aanvrager om een hernieuwing van de vergunning gevraagd en is de COGEM gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de hernieuwingsaanvraag.