Lopend advies en signalering

Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-koolzaad MON 88302

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)koolzaad MON 88302. Deze gg-koolzaad is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden door insertie van het cp4 epsps gen.
Omdat de vergunning binnenkort afloopt, heeft de aanvrager om een hernieuwing van de vergunning gevraagd en is de COGEM gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de hernieuwingsaanvraag.