Lopend advies en signalering

Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-katoen MON 88913

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-katoen MON 88913. Deze katoenlijn brengt het cp4 epsps gen tot expressie waardoor het tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Omdat de vergunning binnenkort afloopt, heeft de aanvrager om een hernieuwing van de vergunning gevraagd en is de COGEM gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de hernieuwingsaanvraag.