Lopend advies en signalering

Aanvullend advies over hernieuwing van de vergunning voor import, food en feed van gg-maïs MON88017xMON810

De COGEM is n.a.v. het verschijnen van het EFSA advies over de aanvraag voor hernieuwing van de importvergunning van gg-maïs MON88017 x MON810 gevraagd om een aanvullend advies uit te brengen i.v.m. haar eerdere opmerkingen over deze aanvraag.