Secretariaat

Secretariaat

Dr. ir. Frank van der Wilk, algemeen secretaris
Dr. ir. Marjan Bovers, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Landbouw
Dr. Clara Posthuma, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Medisch Veterinair
vacature, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
Dr. Lisette van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. Ilse Boekhoud, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ir. Eveline Ultee, wetenschappelijk stafmedewerker
Astrid Schulting-Groenestein, office-coördinator