Secretariaat

Dr. ir. Frank van der Wilk, Algemeen secretaris

Dr. Clara Posthuma, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Medisch Veterinair, plv. algemeen secretaris.

Mr. dr. Martine Boonk MA, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Dr. ir. Max van Hooren, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Landbouw

Dr. ir. Irene van Grinsven, wetenschappelijk stafmedewerker

Dr. Lisette van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker

Dr. Iris Riemersma, wetenschappelijk stafmedewerker

Dr. ir. Eveline Ultee, wetenschappelijk stafmedewerker

Astrid Schulting-Groenestein, office-coördinator