Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitters van de subcommissies en de voorzitter van de COGEM.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen: v.l.n.r.: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. J.P.M. van Putten, prof.dr. H.F.M. te Molder, prof. dr. ing. S. Schaap (voorzitter), dr. ir. F. van der Wilk (algemeen secretaris) en prof. dr. N.M. van Straalen (plv. voorzitter).

V.l.n.r.: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. J.P.M. van Putten (plv. voorzitter), prof.dr. H.F.M. te Molder, prof. dr. ing. S. Schaap (voorzitter), dr. ir. F. van der Wilk (algemeen secretaris) en prof. dr. N.M. van Straalen (plv. voorzitter).
Prof. dr. N.M. van Straalen heeft de voorzittershamer van de subcommissie Landbouw overgedragen aan prof.dr. T.J.M. Elzenga.
Een nieuwe foto van het Dagelijks Bestuur volgt binnenkort.