Lopend onderzoeksproject

Ontwikkelingen rond gg-voedsel in de Nederlandse winkelschappen

Vanwege de oorlog in de Oekraïne lopen de voedselprijzen sterk op. Naast granen (wintertarwe,zomergerst en maïs) verbouwt de Oekraïne ook grote hoeveelheden zonnebloemen, suikerbieten enkoolzaad. De Oekraïne is een grote speler op de wereldmarkt van granen en oliën, en is in grootte de 4e exporteur van landbouwproducten naar de EU. Verder lijkt Rusland als exporteur van granen ookweg te vallen. Dit leidt tot hogere prijzen voor landbouwproducten op de wereldmarkt. De FAO foodprice index heeft nog nooit zo hoog gestaan. De hoge wereldmarktprijzen voor granen en oliënzullen naar verwachting met name voor grote problemen zorgen in ontwikkelingslanden. Echter ook in Nederland zullen de prijzen stijgen. Dit roept de vraag op of hogere voedselprijzen leiden tot meer genetisch gemodificeerde (gg-)producten in de winkel, of dat bijvoorbeeld verwachte weerstand van de consument dit tegengaat.

In het project zal worden onderzocht of het aantal ggo-geëtiketteerde producten in de winkelschappen in het komende jaar toeneemt, hoe de prijsontwikkeling van landbouwproducten op de wereldmarkt verloopt, en of er een correlatie is met het aantal ggo-geëtiketteerde producten. Indien blijkt dat de prijzen van landbouwproducten verder stijgen of zeer hoog blijven en er een premiumverschil blijft tussen ggo- en niet-ggo-landbouwproducten, zal onderzocht worden wat de achterliggende overwegingen zijn van voedselproducenten en Retail organisaties om ggo-geëtiketteerde producten al dan niet aan de consument aan te bieden.