Lopend onderzoeksproject

Inventarisatie van eigenschappen die het vestigings- en woekeringspotentieel van cyanobacteriën bepalen

De COGEM wil zich voorbereiden op toekomstige aanvragen voor vergunningen voor grootschalige productie met gg-cyanobacteriën in (semi-)afgesloten systemen. Bij sommige van deze systemen is de kans dat een gg-cyanobacterie in het milieu terechtkomt klein, maar kan dit niet uitgesloten worden. De COGEM laat – ter ondersteuning van de milieurisicobeoordeling – een literatuuronderzoek doen om beter inzicht te krijgen in de biologische eigenschappen van cyanobacteriën die de kans dat zij zich in Nederland kunnen vestigen of gaan woekeren, bepalen.