Lopend onderzoeksproject

Inventarisatie ontwikkelingen rondom stresstolerante gewassen

De COGEM laat onderzoek doen naar de ontwikkelingen rondom genetisch gemodificeerde en gene-edited gewassen die tolerant zijn voor abiotische stressfactoren, zoals droogte en verzilting.
Zij wil hiermee inzicht krijgen in de gewassen die worden ontwikkeld en nagaan hoe realistisch de verwachtingen zijn over de mogelijkheden van gene-editing en genetische modificatie voor het verkrijgen van abiotische stresstolerante gewassen.