Nieuws

Vacature wetenschappelijk secretaris subcommissie Landbouw

Introductie
Heb jij hart voor veiligheid van mens & milieu en wil jij werken op het snijvlak van beleid, wetenschap en maatschappij? Dan is onze positie van wetenschappelijk secretaris van de subcommissie Landbouw echt iets voor jou.

Waar ga je werken?
De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is het wetenschappelijke adviesorgaan dat de regering adviseert over de veiligheid van mens en milieu van genetisch gemodificeerde organismen en daarnaast informeert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.
We schrijven onder meer adviezen naar aanleiding van vergunningaanvragen voor experimenten die niet goed passen binnen de ggo-regelgeving, over veldproeven, marktoelatingen van gg-gewassen en de indeling in risicoklassen van micro-organismen, planten of virussen. Signaleringen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals de implicaties van gene-editing bij dieren en planten, of de voor- en nadelen van regelgevingssystemen.

De COGEM beschikt over een wetenschappelijk secretariaat van acht mensen dat de commissie ondersteunt en de publicaties voorbereidt. Meer informatie over de COGEM kun je vinden op onze website: www.cogem.net.

Wat wordt jouw opgave?
In jouw rol ben jij de ogen en oren van de subcommissie Landbouw van de COGEM. Deze subcommissie speelt de centrale rol bij het opstellen van adviezen aan het ministerie van IenW over genetische modificatie van planten, algen, micro-organismen, en in de landbouw. Ook is de subcommissie betrokken bij signaleringen aan beleid, politiek en de regering over de de ontstane kloof tussen de regelgeving en de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de biotechnologie.

Je bent het directe aanspreekpunt voor de leden van de subcommissie, en je draagt zorg voor de publicaties van de subcommissie. Door jouw netwerkvaardigheden leg je veel contacten binnen het internationale werkveld van de COGEM, zodat je de commissie kan informeren over alle nieuwe relevante ontwikkelingen.

• In samenspraak met de voorzitter van de subcommissie en de algemeen secretaris van de COGEM draag je onderwerpen aan voor de werkagenda van de subcommissie;
• Je organiseert de vergaderingen van de subcommissie en verzorgt de verslaggeving;
• Je stelt de conceptadviezen en signaleringen op voor de subcommissie;
• Je gebruikt je netwerk om belangrijke COGEM publicaties onder de aandacht van derden te brengen;
• Je organiseert en neemt deel aan begeleidingscommissie van door de COGEM gefinancierde extern uitgevoerde onderzoeksprojecten.

Wat maakt deze baan bijzonder?
We bieden een baan aan waarbij je werkt aan een afwisselend scala van actuele relevante vraagstukken. In je werk heb je te maken met een diverse groep van actoren. Je legt de verbinding tussen experts op het gebied van plantenbiotechnologie, ecologie en andere expertises uit de levenswetenschappen, en beleidsmakers. In je baan heb je zicht op de laatste ontwikkelingen in de biotechnologie. Je werkt in een klein hecht bevlogen team met uiteenlopende expertises.

Wil jij hier meewerken in de functie van wetenschappelijk secretaris, maar heb je eerst nog vragen over deze vacature, bel gerust naar Algemeen secretaris van de COGEM, Frank van der Wilk op (088 -689 2777) of mail (frank.vanderwilk@cogem.net). Hij beantwoordt graag al je vragen over de functie.

Wat zijn de functie-eisen?
Je bent gepromoveerd in een van de levenswetenschappen, bij voorkeur in de plantenbiotechnologie, plantenveredeling of vergelijkbaar vakgebied, en je beschikt over een gedegen kennis van genetische modificatie. Uitstekende communicatieve vaardigheden, en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Nederlands als Engels, zijn onontbeerlijk. Aantoonbare vaardigheid in het organiseren, coördineren en verslaan van vergaderingen is gewenst.

Wat breng je mee?
Je beschikt over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zodat je complexe materie op een heldere wijze kan uitleggen aan mensen buiten je vakgebied. Je kan goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
Het werk vraagt van je dat je iniatiefrijk bent en naast dat je goed zelfstandig kunt werken, ben je een prettige collega om mee samen te werken. Je beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen, en affiniteit met complexe ethisch-maatschappelijke vraagstukken en de rol van de overheid daarin,

Verder
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Stand­plaats: Bilthoven
Uren per week: 32 – 36
Maand­salaris: €4.214 – €6.227
Niveau: Gepromoveerd