Nieuws

Uitvoerders gezocht voor 2 onderzoeksprojecten

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor twee van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen. Het betreft de projecten (zie voor een volledige omschrijving de projectcall 2021-2):

1) Inventarisatie detectiemethoden voor replicatiecompetente lentivirale en retrovirale vectoren
Inventarisatie en beschrijving van methoden of testen die gebruikt worden om replicatiecompetent virus te detecteren. Hierbij moeten elementen als detectiedrempels , mogelijkheden tot validering, sterketen en zwakten van de verschillende testen, e.d. meegenomen worden. Doel van het project is de identificatie van ‘state-of-the-art’ testen om replicatiecompetent virus aan te tonen, teneinde vergunningverleningsprocedures en de COGEM advisering te ondersteunen. Het betreft literatuuronderzoek.

2) Inventarisatie ontwikkelingen rondom stresstolerante gewassen
het betreft een literatuuronderzoek naar abiotische stresstolerantie in gewassen door middel van genetische modificatie en gene editing. Hierbij moeten zowel marktintroducties, veldproeven als vergevorderd laboratoriumonderzoek in ogenschouw genomen worden. De ontwikkelingen moeten geplaatst worden tegen de achtergrond van het verkrijgen van stresstoleranties via ‘conventionele’ veredeling en selectie. Het doel van het project is het verkrijgen van een overzicht van de ontwikkelingen rond abiotische stresstolerantie via genetische modificatie en gene editing, mede ten behoeve van de uit te brengen Trendanalyse biotechnologie 2022

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 1 september 2021
Offertes richten aan: F. van der Wilk, Algemeen secretaris COGEM; info@cogem.net