Terug naar overzicht

Publicaties

Adviezen 12.07.2017

Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Influenza A virus

(CGM/170712-01)

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) Influenza A virus stam influenza A H3N2 delNS1. Deze stam bevat een deletie in het gen dat codeert voor het niet-structurele eiwit (NS1). De aanvrager wil in het kader van de vaccinproductie gg-virussen produceren met de oppervlakte-eiwitten van de A/Hong Kong/4801/2014 stam (H3N2).
De COGEM heeft eerder geadviseerd dat werkzaamheden met een gg-Influenza A virus op ML-II niveau ingeschaald kunnen worden, mits de uitgangsstam sterk verzwakt is.
De resultaten van vaccinatie- en dierstudies tonen aan dat door afwezigheid van NS1 in influenza A H3N2 het virus slechts in zeer beperkte mate kan vermenigvuldigen, omdat het de immuunrespons niet meer kan remmen. Hierdoor vindt er vrijwel geen uitscheiding van het gg-virus plaats.
Op basis van de resultaten van verschillende vaccinatie- en dierstudies, acht de COGEM influenza A H3N2 delNS1 geattenueerd ten opzichte van wildtype Influenza A virus. De COGEM acht een omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden met deze influenzavirusstam van ML-III naar ML-II niveau gerechtvaardigd, met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
Op bovengenoemd inperkingsniveau en onder navolging van de gestelde voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.