Terug naar overzicht

Publicaties

Onderzoeksrapporten 11.03.2010

Efficacy of strategies for biological containment of transgenic crops

(2010-01)

Biologische inperking van transgene planten en transgenen is het voorkomen of verminderen van de verspreiding van transgene planten of de transgenen die zij bevatten, buiten de gebieden en de plantensoorten waarvoor ze bedoeld waren door middel van het gebruik van of veranderen van de planteigenschappen, in het bijzonder van de voortplanting. Zulke inperkingstrategieën kunnen andere inperkingsmaatregelen, zoals fysische inperking, vervangen of aanvullen. Met een paar uitzonderingen zijn biologische inperkingsstrategieën alle gericht op de sexuele voortplanting van de plant op het niveau van bloei, stuifmeelproductie, zaadproductie of vruchtbaarheid, of een combinatie van deze.
Talloze literatuuroverzichten die mogelijke biologische inperkingsstrategieën beschrijven zijn beschikbaar.
Veel van die strategieën zijn alleen nog in de conceptuele fase, of de werkzaamheid is aangetoond in plantensoorten met weinig of geen toepassing als gewas.

Dit rapport geeft een overzicht van de vele strategieën die zijn voorgesteld of bestudeerd en richt zich vooral op studies over de werkzaamheid of efficiëntie in een of meer plantensoorten, als die informatie voorhanden is. Inperkingsstrategieën, welke werden bekeken, en een conclusie over hun bruikbaarheid en efficiëntie worden hier besproken.