Signalering | Cogem NL

Signalering

Door middel van signaleringen informeert de COGEM de regering over ethisch-maatschappelijke aspecten verbonden aan genetische modificatie. In een signalering worden relevante ethisch-maatschappelijke argumenten rond handelingen met ggo’s, die bij besluitvorming gewogen moeten worden, beschreven. De argumenten worden op basis van wetenschappelijke inzichten en door consultatie van betrokkenen geïdentificeerd. De COGEM spreekt in haar signaleringen geen oordeel uit noch geeft zij advies aan de regering hoe te handelen.