Werkzaamheden | Cogem NL

Werkzaamheden

De COGEM is een wetenschappelijk adviesorgaan dat de regering adviseert over mogelijke risico’s van productie en handelingen met genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu. Ook informeert de COGEM de regering over ethische en maatschappelijke kwesties rondom ggo’s in zogenaamde signaleringen.
Naast deze wettelijke taken beschikt de COGEM over een onderzoeksbudget waarmee onderzoeksprojecten uitgezet worden die de taken van de COGEM ondersteunen.

Gedurende het jaar worden er verschillende adviezen, signaleringen, onderzoeksrapporten en brieven gepubliceerd. De lopende projecten geven inzicht in welke publicaties u kunt verwachten en wanneer deze afgerond zullen worden. Onder hoofdmenu ‘Publicaties’ vindt u alle afgeronde publicaties van de COGEM.

In het jaarverslag van de COGEM kunt u meer lezen over de werkzaamheden en activiteiten van de COGEM in het afgelopen jaar en over de ontwikkelingen op het gebied van genetische modificatie.