Terug naar overzicht

20.11.2013 | Persbericht: GGO debat moet breder dan wetenschappelijke discussie over risico’s

De overheid beperkt zich in het maatschappelijk debat over genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen tot de veiligheidsaspecten, op basis van het oordeel van wetenschappelijke adviesorganen. De discussie is echter breder en vraagt om een grotere rol van politieke besluitvorming. Dat signaleert de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) in het rapport ‘Waar Rook is, is Vuur? Omgaan met de uitkomsten van alarmerende studies over de veiligheid van ggo’s’.

Af en toe verschijnen er wetenschappelijke studies die de veiligheid van genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen voor mens en milieu in twijfel trekken. Gg-gewassen zouden bijvoorbeeld kanker of andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Deze ‘alarmerende’ studies veroorzaken felle discussies en leiden vaak tot maatschappelijke onrust.

In het rapport ‘Waar Rook is, is Vuur?’ analyseert de COGEM de dynamiek van discussies over ‘alarmerende’ studies over de veiligheid van ggo’s. Deze blijken een herkenbaar en herhalend patroon te hebben, waarbij betrokkenen het uiteindelijk niet eens worden over de betekenis en consequenties die aan de onderzoeksresultaten verbonden moeten worden.

Een beoordeling van deze studies door wetenschappelijke adviesorganen blijkt bovendien onvoldoende om de onrust weg te nemen. In de signalering worden hiervoor verschillende oorzaken geïdentificeerd. Zoals het feit dat producenten de gegevens aanleveren over de veiligheidstesten en risicobeoordelaars deze als uitgangspunt nemen voor de risicobeoordeling. Voor sommigen is het feit dat de producenten de gegevens aanleveren een reden om aan te nemen dat deze niet betrouwbaar zijn. Om het vertrouwen in het systeem te versterken, zou de overheid steekproefsgewijs herhalingsonderzoek kunnen laten doen of inspecties kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er andere aspecten die een belangrijke rol spelen in de discussie over ggo’s, zoals ethische en religieuze bezwaren, de vrees voor monopolisering van de voedselvoorziening en de wens voor een minder industriële vorm van landbouw. Bij dit soort vraagstukken kan de wetenschap geen definitieve antwoorden geven en neemt het belang van politieke verantwoordelijkheid en besluitvorming toe. De overheid moet beter communiceren hoe zij omgaat met deze bredere kwesties rondom ggo’s.

Op basis van deze analyse formuleert de COGEM in de signalering een aantal aanbevelingen voor overheid en adviesorganen over het omgaan met de uitkomsten van alarmerende studies.

Klik hier voor de volledige signalering