Leden | Cogem NL

Leden

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Prof. dr. ing. S. Schaap
Plaatsvervangend voorzitter: Prof. dr. R.A.M Fouchier

 • Prof. dr. R.A.M Fouchier, Virologie, Erasmus MC
 • Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wetenschapscommunicatie, Universiteit Twente en Wageningen University & Research
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Dierecologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. ing. S. Schaap, Voorzitter COGEM
 • Prof. dr. M. de Visser, Neurologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
   

Subcommissie Landbouw

Voorzitter: Prof. dr. N.M. van Straalen
Plaatsvervangend voorzitter: Prof. dr. ir. F.P.M. Govers 

 • Dr. ir. A.B. Bonnema, Plantenveredeling, Plant Breeding, Wageningen University & Research
 • Dr. P.M. Bruinenberg, Agronomie, plantenveredeling, AVEBE
 • Prof. dr. ir. J.D. van Elsas, Microbiële ecologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. J.T.M. Elzenga, Ecofysiologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. ir. F.P.M. Govers, Moleculaire fytopathologie, Wageningen University & Research
 • Dr. T.J. de Jong, Plantenecologie, Universiteit Leiden
 • Dr. W.J. de Kogel, Gewasbescherming / Entomologie, Wageningen Plant Research
 • Dr. J.M. Kooter, Epigenetica, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. J. Memelink, Plantencelfysiologie, Instituut Biologie Leiden
 • Prof. dr. P.H. van Tienderen, Plantevolutie, IBED Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Dierecologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dr. ir. R.Y. van der Weide, Agronomie / Gewasbescherming / Biobased economie, Wageningen Universiteit & Research
   

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter: Prof. dr. R.A.M Fouchier
Plaatsvervangend voorzitter: Prof. dr. J.P.M. van Putten

 • Prof. dr. T. Boekhout, Mycologie, Westerdijk Institute en Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. J.E. Degener, Medische Microbiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Prof. dr. C.M.H. Dirven, Neurochirurgie, Erasmus MC
 • Dr. M.C.W. Feltkamp, Medische Microbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. R.A.M Fouchier, Virologie, Erasmus MC
 • Dr. D. Goovaerts, Vaccin R&D Diergeneeskunde, DGVAC Lichtaart
 • Dr. R.J. de Groot, Virologie, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. R.C. Hoeben, Moleculaire Virologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. T.G. Kimman, Virologie, Wageningen Bioveterinary Research
 • Dr. B.P.H. Peeters, Virologie dieren, Wageningen Bioveterinary Research
 • Dr. ir. G.P. Pijlman, Virologie, Wageningen University & Research
 • Prof. dr. J.P.M. van Putten, Infectiebiologie, Universiteit Utrecht
 • Dr. J.J. de Wit, Pluimveegezondheid, Gezondheidsdienst voor Dieren
   

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter: Prof. dr. H.F.M. te Molder
Plaatsvervangend voorzitter:

 • Drs. H. van den Berg, Biomedisch onderzoek, Onafhankelijk adviseur
 • Dr. S. van der Burg, Filosofie & ethiek van medische techniek, Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Ing. V.M. Dalm, Milieukunde, www.milieucentraal.nl
 • Dr. C.P.G. Driessen, Culturele geografie en ethiek, Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. R.A.M Fouchier, Virologie, Erasmus MC
 • Dr. L.S.A.M. Hanssen, Deining, Maatschappelijke Communicatie & Governance van nieuwe biotechnologische ontwikkelingen
 • Prof. dr. ir. G. Meester, Landbouweconomie
 • Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wetenschapscommunicatie, Universiteit Twente en Wageningen University & Research
 • Prof. dr. E.H.M. Moors, Innovation and sustainability, Utrecht University
 • Dr. mr. L.M. Poort, Rechtstheorie / Regulering biotechnologie, Erasmus University Rotterdam
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Dierecologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. ir. P. Struik, Gewasfysiologie, Wageningen University & Research
 • Dr. J.A.A. Swart, Ethiek en maatschappelijke aspecten van de levenswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. A.J. Waarlo, Genomicseducatie- en communicatie, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht