Terug naar overzicht

06.03.2012 | Vertaling signalering gg-dieren beschikbaar

Begin januari 2012 publiceerde de COGEM de signalering “Genetisch Gemodificeerde Dieren: gewilde en ongewilde werkelijkheid”. Dit rapport is vanaf vandaag ook in het Engels beschikbaar.

De COGEM heeft in dit rapport vier actuele en representatieve casussen uitgewerkt. Om de geïnventariseerde argumenten te verifiëren en aan te vullen, organiseerde de COGEM op 25 oktober 2011 een internationaal symposium getiteld “GM Animals; Perspectives and Perceptions” waarbij een aantal casussen zijn gepresenteerd en bediscussieerd met een breed publiek. De bevindingen van het symposium zijn verwerkt in dit rapport.

Om de publicatie te downloaden klikt u op 'Topic report CGM/120111-01' onderaan deze pagina.  Hard copy exemplaren kunt u aanvragen via info@COGEM.net.