Terug naar overzicht

26.10.2011 | Symposium ‘GM animals: perspectives and perceptions’ geeft een breed beeld van argumenten en dilemma’s rondom gg-dieren

Het goedbezochte symposium met geanimeerde discussies belichtte het onderwerp genetisch gemodificeerde en gekloonde dieren van verschillende kanten.

Het volle programma bood plek aan het bedrijfsleven, wetenschappers, ethici en NGO’s. Uit de voordrachten en discussies bleek dat hoewel er nog technische drempels te overwinnen zijn, sommige toepassingen al hun weg naar commercialisatie hebben gevonden. Ook is er maatschappelijke weerstand tegen sommige van de toepassingen. Bovendien zijn de overheid en regelgeving nog niet ingericht op deze nieuwe ontwikkelingen. De dilemma’s zijn mede door het aanwezige publiek, dat van diverse pluimage was, besproken aan de hand van de casussen klonen, gg-muggen en gg-zalm. Bij de verschillende discussies was dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske aanwezig om het gat te overbruggen tussen de expert en de geïnteresseerde leek.

De COGEM zal het symposium gebruiken als input voor haar signalering over gg- en gekloonde dieren, die eind dit jaar afgerond wordt.

Klik hier voor een PDF van het symposiumboekje met programma en abstracts.