Terug naar overzicht

12.06.2018 | Nieuw: Signalering CRISPR & Het Dier; Implicaties van genome editing voor maatschappij en beleid

De COGEM heeft een beleidssignalering uitgebracht over het genetisch aanpassen (genome editing) van dieren. In de signalering ‘CRISPR en het Dier’ worden de wetenschappelijke ontwikkelingen en beleidsmatige implicaties van genome editing bij dieren in kaart gebracht.
De nieuwe genome editing technieken zoals CRISPR-Cas brengen genetische modificatie van dieren een stap dichterbij. Met deze technieken kunnen gericht, efficiënt, en gemakkelijk kleine en grote wijzigingen worden aangebracht in het DNA van dieren. De mogelijke toepassingen zijn te vinden bij (landbouw)huisdieren, proefdieren, medische toepassingen (xenotransplantatie) en populatiecontrole (gene drives van (wilde) dieren en insecten in het milieu of zelfs het terugbrengen van uitgestorven diersoorten).
Gezien het internationale karakter van wetenschappelijk onderzoek en handel in dieren, hun geslachtscellen en dierlijke producten, is het onvermijdelijk dat Nederland en Europa hier mee te maken krijgen. De met behulp van CRISPR-Cas aangebrachte wijzigingen in het DNA van organismen zijn echter moeilijk of niet te onderscheiden van mutaties die van nature optreden. Dit brengt zowel beleidsmatige (handhaving regelgeving en detectie) als maatschappelijke (keuzevrijheid) uitdagingen met zich mee.

Signalering CGM/180501-01