Terug naar overzicht

16.12.2010 | Persbericht: Positief advies over veldproef met genetisch gemodificeerde appel

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft een positief advies uitgebracht over een veldproef met bloeiende genetisch gemodificeerde appelbomen. De bomen zijn met behulp van sierappel DNA resistent gemaakt tegen appelschurft.

Geen milieurisico’s
De COGEM acht het nemen van inperkende maatregelen niet noodzakelijk omdat zij de milieurisico’s verwaarloosbaar klein acht, indien het ingebrachte DNA zich via zaden of uitkruising in het milieu zou verspreiden. Het DNA is afkomstig van een kruisbare verwante sierappelsoort en komt al voor bij in het wild voorkomende appelsoorten, en bij enkele via traditionele veredeling verkregen gecultiveerde appelrassen.

Veldproef
Het betreft een veldproef van beperkte omvang om te testen of het ingebrachte DNA inderdaad schurftresistentie bij de genetisch gemodificeerde appelbomen bewerkstelligt. Onderzoekers van Plant Research International B.V. hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vergunning voor deze veldproef aangevraagd. Het ministerie heeft de COGEM om advies gevraagd over het verlenen van deze vergunning in verband met het mogelijk optreden van milieurisico’s.

Appelschurft en resistentie
Appelschurft wordt veroorzaakt door een schimmel en kan vervroegde bladval en verruwing van de appels tot gevolg hebben. Wanneer de genetisch gemodificeerde appelbomen belaagd worden door de schimmel zal door de aanwezigheid van het sierappel gen een afweerreactie in gang gezet worden.

Advies 101214-01

Persbericht (PDF)