Terug naar overzicht

29.03.2011 | Persbericht: Geen één op één koppeling genetische modificatie en monopolisering veredelingssector

Genetische modificatie is niet de belangrijkste oorzaak van schaalvergroting door fusies en overnames in de mondiale zaaigoedmarkt. Dit blijkt uit een vandaag verschenen onderzoeksrapport dat in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is opgesteld.

De één op één koppeling tussen genetische modificatie en schaalvergroting binnen de veredelingssector is niet zo sterk als vaak wordt aangenomen. Andere factoren, zoals de stijgende kosten voor R&D en het octrooirecht spelen ook een belangrijke rol. Uit het rapport blijkt dat overnames en fusies binnen de zaaigoedmarkt al langere tijd plaatsvinden en in de toekomst waarschijnlijk verder zullen toenemen. Deze schaalvergroting vindt ook plaats binnen zaaigoedmarkten waar genetische modificatie niet wordt toegepast, zoals de groentenzadensector.

In de Verenigde Staten heeft de toegenomen schaalvergroting vooralsnog niet geleid tot een rem op innovatie. De onderzoekers hebben de drie belangrijkste Amerikaanse zaadmarkten (soja, maïs en katoen) waarin genetische modificatie een belangrijke rol speelt onder de loep genomen. Ondanks een aanzienlijke consolidatie bleek het aantal aangeboden producten sterk opgelopen. Niet onderzocht is of de toename van variëteiten hoofdzakelijk te danken is aan genetische modificatie van bestaande hybriden of dat ook nieuw materiaal via conventionele veredeling is ontwikkeld. Het antwoord op deze vraag is belangrijk in verband met een mogelijke versmalling van de genetische diversiteit binnen het rassenassortiment.

Het onderzoek ‘Drivers of consolidation in the seed industry and its consequences for innovation.’ is uitgevoerd door een consortium van Schenkelaars Biotechnology Consultancy, Lis Consult en prof. N. Kalaitzandonakes van de Universiteit van Missouri. De onderzoekers baseren hun conclusies onder andere op literatuurgegevens, interviews met topfunctionarissen uit de zaaigoedsector en een economische evaluatie van de Amerikaanse zaaigoedmarkten voor soja, maïs en katoen.

Persbericht monopolisering veredelingssector

Signalerende aanbiedingsbrief CGM 2011-01

Onderzoeksrapport CGM 2011-01