Terug naar overzicht

11.01.2012 | Persbericht: Nederland moet zich beter voorbereiden op import van gg-dieren

Nederland en Europa moeten zich beter voorbereiden op importaanvragen van gg-dieren en hun producten nu de ontwikkelingen in een aantal landen buiten Europa in een vergevorderd stadium zijn. Dat signaleert de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) in het rapport “Genetisch gemodificeerde dieren; gewilde en ongewilde werkelijkheid”.

Door ontwikkelingen in het buitenland zal Europa in de toekomst geconfronteerd worden met (producten van) genetisch gemodificeerde (gg-)dieren, bijvoorbeeld door vergunningaanvragen voor import van (producten van) gg-dieren. In Europa is de ontwikkeling van gg- dieren sterk afgeremd, door onder andere de publieke weerstand. Import van gg-dieren valt onder Europese procedures, de nationale regelgeving van individuele lidstaten is hierbij niet van toepassing. In Nederland is een ethische toets bij biotechnologische handelingen met dieren verplicht. In tegenstelling tot de Europese wet- en regelgeving over gg-dieren, waar een beperkte rol is weggelegd voor ethische en maatschappelijke overwegingen. De COGEM signaleert dat de huidige beoordeling van ggdieren in Europa voornamelijk gericht is op milieu- en voedselveiligheid terwijl in de discussie over gekloneerde en gg-dieren ook andere argumenten een belangrijke rol spelen. De COGEM signaleert dat een politiek besluit nodig is over de wenselijkheid van een casusspecifieke ethische beoordeling bij import van gg-dieren en hun producten in Europa.

Onderzoek met gg-dieren valt onder de nationale regelgeving. In Nederland is bij proeven met gg-dieren naast een beoordeling op milieuveiligheid ook een ethische toetsing vereist. De COGEM signaleert dat het door een verandering in de wet onduidelijk is of deze ook van toepassing is op bijvoorbeeld een proef buiten het laboratorium met gg-insecten.

De internationale ontwikkelingen buiten Europa betreffen onder meer de productie van medicijnen door gg-dieren. Enkele van deze medicijnen zijn al toegelaten tot de Europese en Amerikaanse markt. Daarnaast bevindt een snelgroeiende gg-zalm zich in de laatste fase van het toelatingstraject in Amerika en is in Canada een gg-varken ontwikkeld dat minder fosfaat uitstoot in zijn mest. Naast genetische modificatie is ook het kloneren van landbouwhuisdieren in opkomst. De technologie wordt in Noord- en Zuid-Amerika al op commerciële basis aangeboden.

Klik hier voor de signalering.
Klik hier voor een PDF van het persbericht.