Terug naar overzicht

14.12.2012 | Laatste wetenschappelijke inzichten over Bt-gewassen en niet-doelwitorganismen uitgebreid bediscussieerd op gezamenlijke EFSA & COGEM workshop

Meer dan 100 wetenschappers, risicobeoordelaars en stakeholders ontmoetten elkaar op 29 en 30 november in Amsterdam tijdens de workshop ‘Non-target organisms and GM crops: Assessing the effects of Bt proteins’. Gerenommeerde wetenschappers onthaalden het publiek op veertien presentaties, waarna de deelnemers aan een productief debat deelnamen. De succesvolle workshop gaf een compleet overzicht van de ontwikkelingen in het veld van insectenresistente gewassen en niet-doelwitorganismen.

EFSA en COGEM hebben de workshop gezamenlijk georganiseerd met het doel om de milieurisicobeoordeling van insectenresistente Bt gewassen te verbeteren en te versterken. Tijdens de tweedaagse meeting werd door een brede selectie aan sprekers onderzoek gepresenteerd naar de specificiteit van Bt eiwitten, de selectie van niet-doelwitorganismen voor testen, de opzet van lab- en veldstudies om de effecten van Bt eiwitten op niet-doelwitorganismen te beoordelen. De discussiepunten die tijdens de presentaties naar voren werden gebracht, kwamen aan bod in levendige discussies tussen experts, kritische organisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en risicobeoordelaars. Een uitgebreide eindsessie bevestigde waar de deelnemers overeenstemmen, en onderzocht openstaande vragen over de uitdagingen en methodes voor de risicoanalyse van niet-doelwitorganismen. Met dit symposium is een volgende stap gemaakt in de voortdurende verbetering van de risicoanalyse van Bt-gewassen en hun mogelijke effecten op niet-doelwitorganismen.

Het verslag van het symposium wordt begin 2013 verwacht.
Het programmaboekje kunt u downloaden.

De foto’s hieronder geven u een impressie van de workshop.