Terug naar overzicht

02.04.2011 | Kabinet reageert op Trendanalyse Biotechnologie

De ministeries van IenM, VWS, OCW en EL&I hebben hun reactie op de Trendanalyse Biotechnologie 2009 per brief aangeboden aan de Tweede Kamer. De beleidsreactie heeft vertraging opgelopen doordat de trendanalyse in 2010 controversieel is verklaard door de Tweede Kamer na de val van het kabinet. De bespreking van de trendanalyse staat gepland voor het Algemeen Overleg Biotechnologie van 13 april.

De Trendanalyse Biotechnologie 2009 'Mondiaal Momentum' blikt tien jaar vooruit naar de ontwikkelingen in de biotechnologie. De trendanalyse is op verzoek van de regering opgesteld door de de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), de Gezondheidsraad (GR) en de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD). In de trendanalyse worden een vijftal trends in de biotechnologie besproken die de aandacht verdienen van beleid en politiek.

De vijf trends betreffen veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van medische technologieën en therapieën, de industriële biotechnologie als sleutelsector voor omschakeling naar een ‘biobased economy’, de wereldwijde ontwikkelingen in de agrarische productie en het kloneren van dieren. Zowel de maatschappelijke kansen als dilemma’s van de verschillende ontwikkelingen worden weergegeven, zodat regering en parlement zich een oordeel kunnen vormen over de noodzaak en de eventuele aard van beleidsmaatregelen.

De brief van het kabinet