Terug naar overzicht

30.09.2011 | Kabinet onderschrijft grotendeels uitkomsten evaluatie COGEM

In april 2011 is de COGEM geëvalueerd. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu is zeer tevreden gestemd met de uitkomsten van de evaluatie en heeft vertrouwen dat de COGEM goed zal blijven functioneren in de toekomst. Hij wijst er wel op dat er praktische bezwaren kleven aan het direct toesturen van publicaties van de COGEM aan de Tweede Kamer zonder een kabinetsreactie erbij.

Het direct toesturen van publicaties aan het parlement zou volgens de evaluatiecommissie de onafhankelijkheid van de COGEM bevorderen en haar zichtbaarheid verhogen. De staatssecretaris wijst erop dat een kabinetsreactie een publicatie voorziet van een beleidsmatige context en een standpunt van het kabinet, wat de discussie tussen de Tweede Kamer en het kabinet ten goede komt.

Verder wil de staatssecretaris de expertise van de COGEM wanneer nodig inschakelen omtrent de Europese discussie over de sociaal-economische beoordeling van gg-gewassen. De COGEM signalering hierover heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse bijdrage aan deze discussie.

Op 29 september heeft de staatssecretaris het evaluatierapport en de reactie van de COGEM erop toegestuurd aan de Tweede Kamer vergezeld van de kabinetsreactie. In deze PDF vindt u de brief van staatssecretaris Atsma aan het parlement.

De vierjaarlijkse evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van internationale experts. Het oordeel van de commissie was positief, met een een aantal aanbevelingen om de positie en output van de COGEM verder te versterken.

Bastiaan Zoeteman, voorzitter van de COGEM, geeft in zijn column ‘En toen evalueerde de Commissie Rabbinge de COGEM…’ zijn visie op de evaluatie. In het stuk komen de uitkomsten van de evaluatie en de reactie van de COGEM uitgebreid aan bod. Lees de column...

Klik hier voor meer informatie over de evaluaties van de COGEM en om alle publicaties te downloaden.