Terug naar overzicht

04.06.2013 | Hoogtepunten van 2012 in COGEM jaarverslag

Met de (co-)organisatie van drie workshops stond 2012 voor de COGEM in het teken van de verdere versterking van haar (inter) nationale samenwerking. Daarnaast werd een groot aantal adviezen, signaleringen en onderzoeksrapporten uitgebracht.

2012 was voor de COGEM een druk jaar met opnieuw een record aantal publicaties (65). Naast een groot aantal adviesvragen over vergunningaanvragen, waarbij de stijging van het aantal medisch-veterinaire aanvragen en het dalen van het aantal landbouw gerelateerde aanvragen opviel, vroeg ook de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingezette herziening van Nederlandse regelgeving een aanzienlijke inspanning van de COGEM.

Daarnaast versterkte de COGEM haar kennisbasis en (inter)nationale samenwerking met de organisatie van workshops en symposia. Zo organiseerde COGEM samen met de Europese voedsel- en warenautoriteit (EFSA) een drukbezocht tweedaags internationaal wetenschappelijk symposium te Amsterdam over insectenresistente gewassen. Ook organiseerde de COGEM samen met drie buitenlandse zusterorganisaties in Parijs een workshop over de laatste ontwikkelingen bij de synthetische biologie.

Voor een compleet overzicht van de in 2012 gerealiseerde activiteiten en publicaties kunt u:

  • het jaarverslag downloaden als PDF
  • een papieren versie van het jaarverslag opvragen bij het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail met uw adresgegevens naar info@cogem.net. Ook eerdere jaarverslagen kunt u opvragen.