Terug naar overzicht

25.05.2012 | COGEM licht hoogtepunten 2011 toe in jaarverslag

2011 was een druk en uitdagend jaar voor de COGEM. De evaluatie van de COGEM en twee goedbezochte symposia vormden de hoogtepunten. Er was daarnaast een zeer hoge productie van adviezen, signaleringen en onderzoeksrapporten.

Het eerdere record van in totaal 64 adviezen en signaleringen is in 2011 geëvenaard. De adviezen, signaleringen en onderzoeksrapporten vormden een reflectie van de dynamische ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Nederlandse en Europese regels omtrent ggo’s stonden hierbij centraal.

Een internationale commissie van experts heeft in 2011 de COGEM geëvalueerd vanuit een Europees perspectief. Naast haar positieve oordeel gaf de evaluatiecommissie verschillende aanbevelingen, waaronder het versterken van samenwerking met nationale en internationale bioveiligheidsorganisaties. Het direct aanbieden van belangrijke publicaties aan het parlement was de enige van deze aanbevelingen die niet werd gesteund door de staatssecretaris.

Verdeeld over 2011 zijn twee internationale publiekssymposia en een besloten workshop georganiseerd. In januari lag de focus op de inzet van replicerende virussen voor de behandeling van kanker tijdens het symposium ‘GM viruses as medicine: Panacea or Pandora’s box?’. De resultaten van de besloten expertworkshop over synthetische biologie zullen in 2012 verder worden uitgewerkt in een signalering. Het geanimeerde symposium ‘GM animals: perspectives and perceptions’ heeft gediend als input voor de inmiddels uitgekomen signalering over gg-dieren.

Voor een compleet overzicht van de in 2011 gerealiseerde activiteiten en publicaties kunt u:

  • het jaarverslag downloaden als PDF;
  • een papieren versie van het jaarverslag opvragen bij het secretariaat. Stuur hiervoor een e-mail met uw adresgegevens naar info@cogem.net. Ook eerdere jaarverslagen kunt u opvragen.