Terug naar overzicht

11.12.2016 | Beleidsreactie op de Trendanalyse biotechnologie 2016

De beleidsreactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, op de Trendanalyse Biotechnologie 2016 is naar de Tweede Kamer verstuurd.

Op basis van de trendanalyse concludeert ze dat op het gebied van de veiligheid een modernisering van beleid nodig is. Hoewel de huidige biotechnologische toepassingen veilig zijn, zal het veiligheidsbeleid en de geldende regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen op termijn niet voldoende toegesneden zijn op de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie. Dat komt mede doordat het onderscheid tussen ggo’s en niet-ggo’s vervaagt.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z23698&did=2016D48480