Terug naar overzicht

26.05.2016 | Aankondiging en Uitnodiging voor de aanbieding van de Trendanalyse biotechnologie 2016

Op 14 juni zal de staatssecretaris van IenM, Sharon Dijksma, de Trendanalyse biotechnologie 2016 in ontvangst nemen. Rond de aanbieding van de trendanalyse wordt een minisymposium georganiseerd waarin een aantal van de belangrijkste trends wordt toegelicht en gelegenheid is voor vragen en discussie. Het symposium begint om ca 16.45u en zal worden afgesloten met een borrel om 19.00u.

Aanbieding van de Trendanalyse biotechnologie 2016
14 juni, 16.45 – 19.00u, Nieuwspoort in Den Haag

Indien u het symposium en aanbieding wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via: astrid.schulting@cogem.net

Trendanalyse biotechnologie
De staatssecretaris van IenM heeft de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad verzocht een trendmatige analyse van de ontwikkelingen in de biotechnologie op te stellen ten behoeve van politiek en beleid. Daarnaast is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd om aan deze trendanalyse mee te werken.

De trendanalyse biotechnologie wordt naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer periodiek opgesteld, met als opdracht het schetsen van de nieuwe ontwikkelingen in het werkveld van de biotechnologie en de mogelijke consequenties voor het beleid en de regelgeving.

 

Programma aanbiedingssymposium

16.45                     Inloop en koffie

17.00                     Opening door dagvoorzitter prof. dr. Sybe Schaap

17.05                     Presentaties

  • dr. Frans Brom (voorzitter projectcommissie): introductie en inleiding
  • dr. Lidewij Henneman: NGS en personalised medicine
  • prof. dr. Sjoerd Repping: kiembaan(genoom)modificatie
  • prof. dr Peter van Tienderen: nieuwe technieken en regelgeving

 

17.30                     Vragen & discussie

18.30                     Aanbieding Trendanalyse biotechnologie aan

staatssecretaris Sharon Dijksma

  • Aanbieding door de Stuurgroep Trendanalyse biotechnologie 2016
  • Toespraak staatssecretaris, Sharon Dijksma
  • Gelegenheid voor vragen

 

19.00                     Borrel