Terug naar overzicht

16.06.2016 | Aanbieding Trendanalyse biotechnologie 2016

Op 14 juni heeft de staatssecretaris van IenM, Sharon Dijksma de Trendanalyse biotechnologie 2016 in ontvangst genomen. Rond de aanbieding van de trendanalyse was een minisymposium georganiseerd, waarin de voorzitter, Frans Brom, en drie leden van de projectcommissie, een aantal van de trends en conclusies van de trendanalyse hebben toegelicht.

In haar presentatie ging Lidewij Henneman in op de betekenis voor de diagnostiek en de geneeskunde van de nieuwe mogelijkheden om de sequentie van het genoom van mensen snel en tegen betaalbare kosten te kunnen bepalen. Sjoerd Repping lichte de ontwikkelingen rond kiembaangenoommodificatie (het aanpassen van het menselijk genoom) toe, waarbij zowel de technische (on)mogelijkheden als de ethische vragen rond dit onderwerp aan de orde kwamen.

Als laatste beschreef Peter van Tienderen de kloof die ontstaan is tussen de wetenschappelijke ontwikkelingen rond genetische modificatie en het beleid en de regelgeving, met als conclusie dat aanpassing van het ggo-beleid noodzakelijk en onvermijdelijk is.

Na een geanimeerde discussie met de aanwezigen, hebben de voorzitter van de Gezondheidsraad, Pim van Gool, en de voorzitter van de COGEM, Sybe Schaap, mede namens de voorzitter van de WRR, André Knottnerus, de Trendanalyse biotechnologie 2016 aangeboden aan mevrouw Dijksma. In haar lezing bedankte de staatssecretaris de drie organisaties voor de trendsignalering  die haar inziens de ontwikkelingen in de biotechnologie helder in beeld brengt voor beleid en politiek. Ze benadrukte dat ze het noodzakelijk acht om de in de trendanalyse gestelde vragen en dilemma’s op te pakken. En kondigde aan een consulatie met de maatschappelijke actoren op te starten, waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in haar inhoudelijke reactie op de trendanalyse aan de Tweede Kamer.  Vooruitlopend hierop is de trendanalyse aan de Tweede Kamer aangeboden .

Trendanalyse biotechnologie 2016
De Trendanalyse biotechnologie 2016 is een gezamenlijke publicatie van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM ) en de Gezondheidsraad, tot stand gekomen met ondersteuning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).


 

Foto's: Erik Kottier