Terug naar overzicht

Virale vector

Viraal DNA- of RNA-molecuul dat gebruikt wordt om een gewenst gen aan een gastheer toe te voegen. De betrokken virale sequenties kunnen leiden tot replicatie van de vector of delen hiervan. Tevens kan dit leiden tot integratie van genetisch materiaal van de vector of delen hiervan in het genetische materiaal van de cel.