Terug naar overzicht

Pathogeniteitsklasse

Indeling van micro-organismen op basis van hun ziekteverwekkend vermogen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier pathogeniteitsklassen,