Terug naar overzicht

Ingeperkt gebruik

Genetische modificatie van organismen en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen in een afgesloten ruimte. In deze ruimte worden fysische barrières toegepast, al dan niet in combinatie met chemische en biologische barrières, om contact van het GGO met mens en milieu te beperken.