Terug naar overzicht

Horizontale genoverdracht

Overdracht van genen of erfelijk materiaal tussen organismes (zowel binnen als buiten de populaties of soortgrenzen), op andere wijze dan via nakomelingenschap (verticale overdracht).