Terug naar overzicht

Homologe recombinatie

Uitwisseling tussen nucleïnezuren met (nagenoeg) dezelfde sequentie. Homologe recombinatie is een belangrijk mechanisme in de cel om breuken in het DNA te repareren. Ook zorgt het voor uitwisseling van (bijna) identieke DNA fragmenten tussen twee gepaarde chromosomen tijdens de meiose (reductiedeling). Homologe recombinatie wordt ook gebruikt bij genetische modificatie.