Terug naar overzicht

General Surveillance

General Surveillance is de Europese verplichting (2001/18/EG) om te monitoren op het optreden van onverwachte nadelige effecten bij het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. Bij genetische gemodificeerde gewassen is general surveillance verplicht bij zowel import als teelt. General Surveillance is ingesteld om effecten te kunnen detecteren die bij de risicobeoordeling niet voorzien konden worden en onverwacht optreden, en is bedoeld om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.