Executive board

Executive board

The members of the COGEM Executive board are the chairmen of the different subcommittees  and the chairman of COGEM.

Het dagelijks bestuur  bestaat uit de volgende personen: v.l.n.r.: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. J.P.M. van Putten, prof.dr. H.F.M. te Molder, prof. dr. ing. S. Schaap (voorzitter), dr. ir. F. van der Wilk (algemeen secretaris) en prof. dr. N.M. van Straalen (plv. voorzitter).

The COGEM Executive board consists of the following people: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. J.P.M. van Putten (Vice-chair), prof. dr. H.F.M. te Molder, prof. dr. S. Schaap (Chairman) and prof. dr. J.T.M. Elzenga (not in picture). On the photograph at the right: dr. F. van der Wilk (Executive Director) and prof. dr. N. M. van Straalen (former vice-chair).